Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Giới thiệu đơn vị

GIỚI THIỆU
TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN

  

1. Cơ sở pháp lý: Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi được thành lập theo Quyết định số 129/2001/-UB ngày 26/12/2001 và Quy chế tổ chức hoạt động theo Quyết định số 79/2002/QĐ-UB 08/07/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi đã thay đổi tên, chức năng, nhiệm vụ theo các Quyết định cụ thể như sau:

- Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 17 tháng 04 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức lại Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi thành Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định số 217/QĐ-SNN ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Bộ máy tổ chức:

- Ban Giám đốc: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;

- Phòng chức năng: 04 phòng, gồm:

  + Phòng Tổ chức Hành chính;

  + Phòng Kế hoạch Tài chính;

  + Phòng Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản;

  + Phòng Kiểm nghiệm giống;

- Trực chuyên môn: 02 trại, gồm:

  + Trại sản xuất giống cây trồng;

  + Trại sản xuất giống vật nuôi và thủy sản.

4. Năng lực hoạt động:

- Phòng kiểm nghiệm hạt giống cây trồng: kiểm nghiệm > 3.000 mẫu hạt giống/năm

- Nhà lưới - nhà kiếng: diện tích 10.000 m2

- Khu bảo tồn gen và khảo nghiệm giống cây trồng: diện tích 10.000 m2

- Khu khảo nghiệm các giống cỏ: 50.000 m2

- Trại nuôi và kiểm định bò giống: 230 bò cái sinh sản

- Trại nuôi và kiểm định heo giống: 1000 con/200 nái

- Quản lý và tổ chức gieo tinh bò sữa cao sản NS > 11.000 lít/CK; > 60.000 liều/năm

- Đánh giá di truyển giống heo (BLUP) > 5.000 con giống GP, GGP/năm

5. Hợp tác trong nước và quốc tế tổ chức khảo kiểm nghiệm giống cây trồng, vật nuôi theo yêu cầu.
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved