Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Lợn nái phản ứng khác nhau với hội chứng sinh sản và hô hấp.

Rashidi H., H.A. Mulder, P. Mathur, J.A.M. van Arendonk and E.F. Knol

Nghiên cứu tại Hà Lan cho thấy, lợn nái phản ứng khác nhau với vius hội chứng  sinh sản và hô hấp (PRRS) (Bệnh tai xanh – ND), đã mở ra triển vọng cho công tác chọn lọc nhằm tạo nên những dòng / giống có khả năng di truyền đối chọi với hội chứng này.

Bệnh tai xanh là một căn bệnh do virus gây nên, có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản của lợn nái. Chọn lọc di truyền để cải thiện phản ứng của lợn nái đối với bệnh này là một cách tiếp cận nhằm kiểm soát căn bệnh này, theo Hamed Rashidi và các đồng nghiệp thuộc Đại học Wageningen ở Hà Lan và Trung tâm Nghiên cứu IPG TOPIGS.

Việc xác định sự phản ứng của lợn đối với bệnh này đòi hỏi phải biết được diễn biến bệnh và năng suất của lợn nái. Tuy nhiên trong thực tế số liệu về diễn biến bệnh không có sẵn.

Theo bài báo của các tác giả này đăng trong Tạp chí “Journal of Animal Science” (Khoa học Động vật), thì họ đã xây dựng một phương pháp thống kê (statistical method) để phân biệt được giai đoạn khỏe mạnh và bệnh tật, và đồng thồ xây dựng một phương pháp xác định số lượng lợn nái phản ứng với bệnh mà không cần đến hồ sơ bệnh của từng con lợn.

Họ đã phân tích được thông tin của 10 910 lợn nái với 57 135 số liệu lặp lại về năng suất sinh sản.

Tình trạng bệnh được xác định thông qua độ lệch của thông số ước tính (estimate) đàn-năm-tuần (herd-year-week) cho các tính trạng sinh sản với hai phương pháp:

  • Phương pháp 1 sử dụng giá trị trung bình được tính hàng tuần trên đàn lợn.
  • Phương pháp 2 sử dụng một mô hình tuyến tính với hiệu ứng cố định cho các yếu tố mùa vụ - lứa đẻ - năm, và các hiệu ứng ngẫu nhiên cho các yếu tố đàn – năm - tuần -lợn nái.

Mức độ biến dị (variation) trong đàn lợn nái về phản ứng với bệnh được nghiên cứu trên hai tính trạng của lợn là: Số con đẻ sống (NBA) và số con đẻ chết (LOSS) với hai mô hình toán học như sau:

  • Mô hình hai biến xem tính trạng giai đoạn khỏe mạnh và bệnh tật như là những tính trạng khác nhau
  • Mô hình chuẩn phản ứng (reaction norm model) để mô hình hóa phản ứng của lợn nái như là một phương trình hồi quy tuyến tính của tính trạng nghiên cứu với giá trị ước tính đàn-năm-tuần của số con đẻ sống.

Mô hình tuyến tính đối với số con đẻ sống có độ nhạy cao nhất (78%) cho giai đoạn bệnh. Phương sai phần còn lại (Residual variances) của cả hai (tức số con đẻ sống và chết – ND) đều lớn gấp đôi ở giai đoạn bệnh so với giai đoạn khỏe mạnh. Các hệ số tương quan đặc điểm giữa các giai đoạn khỏe mạnh và bệnh không thống nhất (0,57±0,13 - 0,87±0,18).

Trong mô hình hai biến, hệ số lặp lại thấp hơn ở giai đoạn bệnh so với giai đoạn khỏe mạnh (0,07 ± 0,027 và 0,16 ± 0,005 cho tính trạng số con đẻ sống; 0,07 ± 0,027 và 0,09 ± 0,004 cho số con đẻ chết) .

Mô hình chuẩn phản ứng khớp dữ liệu tốt hơn so với mô hình hai biến theo tiêu chí thông tin Akaike (Akaike’s information criterion), và giúp dự đoán chính xác hơn trong giai đoạn bệnh theo sự thừa nhận chéo.

Rashidi và các đồng tác giả kết luận rằng, mô hình tuyến tính là một phương pháp khả thi tromg thực tiễn để phân biệt giữa pha khỏe mạnh và bệnh tật ứng dụng cho số liệu tại trang trại. Các tác giả cho thấy có sự khác biệt giữa lợn nái phản ứng với bệnh tai xanh, có thể ứng dụng di truyền để chọn lọc, và mô hình chuẩn phản ứng là một mô hình phù hợp để nghiên cứu phản ứng của động vật đối với bệnh tật.

Võ Văn Sự dịch. Nguồn Variation among Sows in Response to Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome. Rashidi H., H.A. Mulder, P. Mathur, J.A.M. van Arendonk and E.F. Knol. 2014. Variation among sows in response to porcine reproductive and respiratory syndrome. J. Anim. Sci. 92(1):95-105. doi: 10.2527/jas.2013-6889

http://www.journalofanimalscience.org/content/92/1/95.abstract

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved