Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Bán đấu giá tài sản
Chúc mừng năm mới
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển giao KHKT
Mô hình kinh nghiệm
Tư liệu nghiên cứu
Chuyển dịch CCSXNN
Cơ sở sản xuất giống
Thành phố Hồ Chí Minh - 3/5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2015, Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011 – 2015. Tham dự hội nghị có Đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương và Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố; đại diện các Sở ban ngành Thành phố, lãnh đạo các quận – huyện và đoàn thể chính trị - xã hội; Đảng ủy cấp trên cơ sở; Tổng Công ty; đại diện 56 xã, các tập thể, cá nhân điển hình đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố; đến nay, tại 56 xã xây dựng nông thôn mới của 5 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ) bình quân đạt 18,9 tiêu chí/xã; tăng 12 tiêu chí so với khi triển khai xây dựng đề án. 50/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 3/5 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (cả nước đạt 8/597 huyện thị).

Thành phố đã huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, với tổng kinh phí hơn 41.871 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ cộng đồng trên 33.366 tỷ đồngchiếm trên 77%.Có 19.650 hộ dân hiến 2.014.690 m2 đất, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, quy giá trị trên 1.455 tỷ đồng. Đầu tư hơn 7.804 công trình, trong đó giao thông 1.836 công trình, thủy lợi 414 công trình, điện 549 công trình, trường học 161 công trình, cơ sở vật chất văn hóa 451 công trình, chợ  49 công trình, bưu điện 25 công trình, y tế 35 công trình, nhà ở 4.259 công trình và 25 công trình khác. Thực hiện nhiều chính sách, giải pháp huy động mọi nguồn lực trong dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất. Cụ thể ban hành chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố, đến nay, có 4.628 quyết định phê duyệt, 15.806 hộ vay, tổng vốn đầu tư 7.073.898 tỷ đồng, tổng vốn vay 4.206.687 tỷ đồng, để sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản, diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các quận huyện ngoại thành. Tổng kinh phí Thành phố hỗ trợ lãi vay tại các huyện là 262,1 tỷ đồng. Kết quả cho thấy ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi vay 1 đồng vốn cho các hộ dân, đã huy động được 33 đồng vốn trong dân, doanh nghiệp và tín dụng (trong đó, dân 13 đồng, doanh nghiệp và tín dụng 20 đồng) để phát triển sản xuất nông nghiệp.  

Thu nhập bình quân tại 56 xã đến cuối năm 2014 đạt 39,72 triệu đồng/người/năm (3,31 triệu đồng/người/tháng – khu vực thành thị: 4,206 triệu đồng/người/tháng). Năm 2008 là 15,72 triệu đồng (1,31 triệu đồng/người/tháng), đạt 55,5% so với thu nhập khu vực thành thị; đến năm 2010 là 23,17 triệu đồng (1,93 triệu đồng/người/tháng), đạt 66,6% so với thu nhập khu vực thành thị và đến năm 2014, thu nhập khu vực nông thôn là 39,72 triệu đồng (3,31 triệu đồng/người/tháng), đạt 78,7% so với thu nhập khu vực thành thị.

Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2011 - 2015 bình quân đạt 5,8%/năm (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đề ra là 5%).Mở rộng diện tích sản xuất cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao, góp phần nâng giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác từ 158,5 triệu/ha/năm (năm 2010) lên 325 triệu đồng/ha/năm (năm 2014). Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dần theo hướng nông nghiệp đô thị công nghệ cao. Từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung với các loại hình tổ chức sản xuất quy mô lớn, hiện đại (kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, làng nghề, doanh nghiệp…).

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Thành phố, được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhận định: Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị lớn của cả nước; là địa phương năng động, sáng tạo, đi đầu trong nhiều lĩnh vực. Từ thực tiễn và thành công của Thành phố, nhiều cơ chế, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội được ban hành và áp dụng chung cho cả nước. Với tư duy đổi mới, vận dụng sáng tạo chủ trương, quan điểm, chính sách chung vào điều kiện thực tế, tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai thực hiện cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, Thành phố là địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đạt được những kết quả ấn tượng.

Nguồn Sở NN và PTNT TPHCM

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved