Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Bán đấu giá tài sản
Chúc mừng năm mới
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển giao KHKT
Mô hình kinh nghiệm
Tư liệu nghiên cứu
Chuyển dịch CCSXNN
Cơ sở sản xuất giống
Kế hoạch Tái cơ nghành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Nhằm cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi, thúc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nghành chăn nuôi. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 985/QĐ-BNN-CN ngày 09 tháng 5 năm 2014 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu Tái cơ nghành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (Download)

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved