Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Bán đấu giá tài sản
Chúc mừng năm mới
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển giao KHKT
Mô hình kinh nghiệm
Tư liệu nghiên cứu
Chuyển dịch CCSXNN
Cơ sở sản xuất giống
Thành lập Ban Điều phối Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn giai đoạn 2015 – 2020

Ngày 03 tháng 11 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5617/QĐ-UBND về thành lập Ban Điều phối và Tổ Công tác giúp việc Ban Điều phối Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (gọi tắt là Ban Điều phối và Tổ Công tác giúp việc). Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm làm Trưởng ban.

Ban Điều phối có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng bộ tiêu chí và lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm rau, thịt an toàn. Chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các chợ đầu mối, siêu thị, nhà hàng, bếp ăn tập thể tiêu thụ sản phẩm rau, thịt có ghi nhãn (nếu có), hồ sơ chứng từ có nguồn gốc rõ ràng để nhận biết xuất xứ, nguồn gốc sản phẩm để truy xuất nguồn gốc khi sản phẩm không đảm bảo an toàn. Phối hợp Sở Công thương, Sở Y tế các tỉnh, thành giới thiệu, thiết lập và kết nối các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, thịt an toàn của tỉnh, thành phố với các cơ sở tiêu thụ tại Thành phố… Ban Điều phối sử dụng  con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình hoạt động.

Tổ Công tác giúp việc có nhiệm vụ giúp việc, tham mưu Ban Điều phối trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện triển khai Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Thành phố giai đoạn 2015 – 2020 với các tỉnh, thành. Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí và lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm rau, thịt an toàn. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích các chợ đầu mối, siêu thị, nhà hàng, bếp ăn tập thể tiêu thụ sản phẩm rau, thịt an toàn. Tổng hợp, cung cấp thông tin về nhu cầu tiêu thụ rau, thịt ở Thành phố cho các tỉnh, thành phố cung ứng sản phẩm vào Thành phố. Phối hợp, tổ chức quảng bá sản phẩm chuỗi rau, thịt an toàn đến người tiêu dùng. Tổ chức kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ tại Thành phố và các tỉnh, thành phố. Xây dựng kế hoạch, tổ chức sơ, tổng kết định kỳ tháng, 6 tháng và năm cho Ban Điều phối Thành phố…

Theo Sở NN và PTNT TPHCM

Các tin liên quan
Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thông tư Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.
Thông tư số 87/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2011 Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT
Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011 Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.
12
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved