Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2020.

Huyện nông thôn mới phải có 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các tiêu chí phải đạt: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa – giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Riêng chỉ tiêu tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn (tiêu chí y tế - văn hóa - giáo dục) phải đạt 60% trở lên. 100% tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch (tiêu chí giao thông). 100% cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực – thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường (tiêu chí môi trường). Tiêu chí chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đạt 2 chỉ tiêu: Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cấp huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động đúng quy định; Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định.

Thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phải có 100% số xã trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Download)

 
Các tin liên quan
Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17/04/2013 về việc Ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM
Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ban hành ngày 22/01/2009 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh Về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006
Quyết định số 5478/QĐ-UBND ban hành ngày 29/11/2006 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh Về việc phê duyệt Đề án xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn
12
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved