Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2135/QĐ-UBND về kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố. Mục tiêu của kế hoạch tiếp tục ngăn chặn, xử lý dứt điểm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và chất cấm, kháng sinh trong nuôi trồng, bảo quản, chế biến thủy sản. Kiểm tra chặt chẽ việc lưu thông, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất xử lý cải tạo môi trường, chất bảo quản, phụ gia ngoài danh mục, kém chất lượng, không an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Chấn chỉnh việc giết mổ, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ thịt; giảm thiểu tỉ lệ thịt ô nhiễm vi sinh vật có hại. Cụ thể đến cuối năm 2016, tỉ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản trong rau, quả, chè; tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản nuôi; ô nhiễm vi sinh trong thịt giảm 10% so với năm 2015. Tỉ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tăng 10%. Tỉ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại C (không đạt điều kiện đảm bảo ATTP) được nâng hạng A/B tăng 10%.Thành phố sẽ tổ chức hệ thống lấy mẫu, giám sát, cảnh báo và điều tra, truy xuất, xử lý tận gốc đối với sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra phát hiện kịp thời để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong mua bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc  thú y, thú y thủy sản, kháng sinh, các hóa chất cấm và hạn chế sử dạng trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, các cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy hải sản việc sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất xử lý cải tạo môi trường không đúng quy định. Theo kế hoạch này, Thành phố sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng, nhân rộng các chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn và tổ chức kiểm tra, lấy mẫu giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Hiện các cơ quan chức năng của Thành phố đã xây dựng mô hình thí điểm quản lý chuỗi thực phẩm an toàn từ năm 2013 - 2015: cấp 76 giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” cho 46 cơ sở, gồm các chuỗi rau, thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm và thủy sản; tổng sản lượng đạt: 37.969,5 tấn/năm (rau, quả 18.387 tấn/năm; thịt heo 8.559 tấn/năm; thịt gà 9.307,5 tấn/năm, trà 140 tấn/năm, thủy sản 1.576 tấn/năm và trứng gà là 129.575.000 quả/năm và nước mắm 3,6 triệu lít/năm). Các đơn vị cũng đã được sử dụng logo chuỗi thực phẩm an toàn trên các sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm được quản lý theo chuỗi thực phẩm an toàn.

Nguồn Sở NN và PTNT
Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved