Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Bộ Nông nghiệp và PTNT: Phê duyệt quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Với mục tiêu phát triển nuôi cá rô phi thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả, bền vững với sản phẩm đa dạng, giá trị cao để đáp ứng thị trường xuất khẩu và tiêu thụ trong nước; sản xuất đủ con giống chất lượng cao cung cấp cho nuôi thương phẩm, môi trường dịch bệnh trong sản xuất được kiểm soát tốt; góp phần tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Ngày 06/5/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1639/QĐ-BNN-TCTS về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Quyết định đề cập đến một số nội dung như sau:

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020: Diện tích nuôi cá rô phi tại các vùng trong cả nước đạt 33.000ha và 1.500.000m3 lồng nuôi trên song và hồ chứa lớn; trong đó 25% diện tích nuôi theo hướng thâm canh và 15% diện tích nuôi trong ao đầm nước lợ theo hình thức nuôi chuyên canh hoặc kết hợp với các đối tượng khác; Sản lượng cá rô phi đạt 300.000 tấn, trong đó 50 – 60% sản phẩm đủ tiêu chuẩn nguyên liệu chế biến xuất khẩu; Sản xuất đáp ứng được 100%  nhu cầu về số lượng và chất lượng con giống sạch bệnh phục vụ nuôi thương phẩm. Kiểm soát, giám sát hiệu quả môi trường, dịch bệnh, vật tư đầu vào trong nuôi cá rô phi dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp luật; Tạo công ăn việc làm cho khoảng 54.350 lao động trực tiếp và 5.000 lao động gián tiếp.

Định hướng đến năm 2030: Diện tích nuôi cá rô phi đạt 4.000ha và 1.800.000m3 lồng nuôi trên song và hồ chứa lớn; trong đó 40 - 45% diện tích nuôi theo hướng thâm canh và 20 - 25% diện tích nuôi trong ao đầm nước lợ theo hình thức nuôi chuyên canh hoặc kết hợp với các đối tượng khác; 100% diện tích vùng nuôi cá rô phi tập trung được áp dụng quy phạm thực hành nuôi thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP) hoặc các tiêu chuẩn tiên tiến khác của các nước nhập khẩu. Sản lượng cá rô phi đạt 400.000 tấn, trong đó 40 – 45% sản lượng cá rô phi phục vụ xuất khẩu. Tạo công ăn việc làm cho khoảng 67.500 lao động trực tiếp và 8.000 lao động gián tiếp.

Đối tượng nuôi: Phát triển sản xuất 3 loài cá rô phi: Cá rô phi vằn; Cá rô phi lai khác loài giữa cá rô phi vằn với cá rô phi xanh; Cá rô phi đỏ.

Phương thức nuôi: Áp dụng những công nghệ nuôi mới, tiên tiến, thân thiện với môi trường vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn sinh học; Đối với nuôi cá rô phi trong ao, tăng năng xuất và sản lượng bằng cách chuyển dần từ hình thức nuôi ghép cá rô phi với cá truyền thống ở tỷ lệ thấp sang chuyên nuôi cá rô phi hoặc tăng tỷ lệ nuôi cá rô phi với mức độ phù hợp. Áp dụng quy trình công nghệ nuôi ít thay nước, sử dụng vi sinh vật có lợi để xử lý chất thải, cải tạo môi trường, xử lý chất thải rắn hiệu quả trong và sau mỗi vụ nuôi. Đối với cá rô phi trong lồng bè, áp dụng nuôi cá rô phi mật độ cao trong lồng bè nhỏ phù hợp với điều kiện từng vùng. Kiểm soát tốt chất lượng các vật tư đầu vào và con giống nhằm giảm giá thành; Tiến hành sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực bằng kỹ thuật phù hợp để đảm bảo số lượng và chất lượng con giống cung cấp cho nhu cầu nuôi thương phẩm. Ưu tiên sản xuất giống theo công nghệ mới, không sử dụng hoóc môn nhằm bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; Ưu tiên nhập nội các dòng cá rô phi chất lượng cao, kết hợp giữa di truyền số lượng và di truyền phân tử để phát triển nhanh giống cá rô phi chất lượng cao phù hợp với điều kiện nuôi của Việt Nam, tiến tới chủ động hoàn toàn nguồn giống cá rô phi chất lượng cao trong nước. Trong đó, nghiên cứu tập trung vào nâng cao các tính trạng quan trọng như: Sinh trưởng nhanh, chống chịu dịch bệnh tốt trong môi trường nuôi nước ngọt và nước lợ, nâng cao tỷ lệ fillet.

Đối với vùng Đông Nam Bộ: Diện tích nuôi cá rô phi toàn vùng là 1.900ha, 16.000m3 lồng bè, sản lượng đạt 11.300 tấn (đến năm 2020) và diện tích 2.450ha, 30.000m3 sản lượng đạt 23.700 tấn (đến năm 2030).

Nguồn TTKN TPHCM

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved