Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Biển đảo Việt Nam
Xét tuyển viên chức
Văn bản chuyên ngành
Tin tức chuyên ngành
Xúc tiến nông nghiệp
Hội chợ-Hội thi giống
Chương trình, Đề án
Mô hình kinh nghiệm
Tư liệu nghiên cứu
Chuyển dịch CCSXNN
Cơ sở sản xuất giống
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Đề án nâng cao chất lượng đàn bò sữa

Ngày 08 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4697/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đàn bò sữa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved