Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh học và làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi

 

Ngày 31 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017 – 2020.

Đối tượng áp dụng: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp chăn nuôi có đầu tư công trình xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường (sau đây gọi là chủ đầu tư) trên địa bàn 5 huyện (Củ chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ) và 3 quận (9, 12, Thủ Đức) của thành phố Hồ Chí Minh, không áp dụng trên đối tượng là các hộ, cá nhân chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp.

Chính sách trên có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2017, các hộ dân xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo công trình khí sinh học và đệm lót sinh học phục vụ xử lý chất thải trong chăn nuôi tại các quận 9, 12, Thủ Đức và 05 huyện trên địa bàn Thành phố sẽ được Thành phố cho vay hỗ trợ lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 36 tháng. Cụ thể, các hộ dân sẽ được vay tối đa 12 triệu đồng/công trình/hộ để xây mới công trình; 6 triệu đồng/công trình/hộ để sửa chữa, cải tạo.

Thành phố sẽ hỗ trợ một lần đến 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi nhưng tối đa là 5 triệu đồng/công trình/hộ; hỗ trợ một lần đến 50% giá trị làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi nhưng tối đa là 5 triệu đồng/công trình/hộ. 

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện xem xét, ban hành quyết định phê duyệt đối tượng, kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi đủ điều kiện hỗ trợ và ban hành văn bản từ chối (nêu rõ lý do) đối với các hộ chăn nuôi không đủ điều kiện được hỗ trợ. Phân công và chỉ đạo các phòng, ban chức năng, các Hội, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ sở và hộ chăn nuôi trên địa bàn thực hiện đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải chăn nuôi theo chủ trương của Thành phố.

Mục đích của chính sách trên nhằm hỗ trợ các hộ chăn nuôi xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi, thúc đẩy chăn nuôi trên địa bàn Thành phố phát triển đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình chăn nuôi, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại.

Nguồn Sở NN và PTNT

 


Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved