Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017 – 2020

Nhằm hỗ trợ các hộ chăn nuôi xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi, thúc đẩy chăn nuôi trên địa bàn thành phố phát triển đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững, giảm thiểu ô nhiểm môi trường trong quá trình chăn nuôi, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, ngày 31 tháng 7 năm 2017, Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017 – 2020.

Quy định được áp dụng đối với hộ gia đỉnh, cá nhân trực tiếp chăn nuôi có đầu tư công trình xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường trên địa bàn áp dụng trong lĩnh vực xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo công trình khí sinh học và đệm lót sinh học phục vụ xử lý chất thải trong chăn nuôi tại 05 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ) và 03 quận (9, 12, Thủ Đức) trong giai đoạn 2017 – 2020; hỗ trợ vay vốn để xây mới, sửa chữa, cải tạo công trình khi sinh học hoặc đệm lót sinh học; hỗ trợ kinh phí xây mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi.

Mức vay tối đa để xây mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi là 12.000.000 đồng/công trình/hộ; mức vay tối đa để sửa chữa, cải tạo là 6.000.000 đồng/công trình/hộ; thời hạn vay tối đa là 36 tháng; lãy suất cho vay bằng 0%.

Mức hỗ trợ một lần đến 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi, mức hỗ trợ không quá 5.000.000 đồng/01 công trình/01 hộ. Hỗ trợ một lần đến 50% giá trị làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi, mức hỗ trợ không quá 5.000.000 đồng/01 công trình/ 01 hộ.

Hồ sơ, trình tự và thủ tục xét duyệt phương án vay vốn để xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo công trình xử lý chất thải chăn nuôi được thực hiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi, các hộ nộp đơn (theo mẫu) tại Ủỷ ban nhân dân cấp xã.

Nguồn Sở NN và PTNT TPHCM

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved