Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Bán đấu giá tài sản
Chúc mừng năm mới
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển giao KHKT
Mô hình kinh nghiệm
Tư liệu nghiên cứu
Chuyển dịch CCSXNN
Cơ sở sản xuất giống
Xét tuyển viên chức Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản năm 2017

Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 như sau: Xét tuyển những trường hợp viên chức hiện trong chỉ tiêu biên chế và hợp đồng tạm tuyển, hồ sơ đã được Trung tâm sơ thẩm và có hợp đồng lao động, hiện đang công tác tại đơn vị.

I. CƠ CẤU, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Cơ cấu, tổ chức bộ máy:

1.1. Số lượng và trình độ nhân sự, lao động:

- Trung tâm có 57 cán bộ, viên chức, lao động, trong đó: biên chế là 39 người; NĐ68 là: 02 người; HĐLĐ là: 16 người (bảo vệ, tạp vụ và hợp đồng tạm tuyển).

- Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, viên chức trong đơn vị gồm: Thạc sĩ: 06 người; Đại học: 26 người; Cao đẳng: 02 người; Trung cấp: 7 người; Còn lại là PTTH, THCS: 16 người.

1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Ban Giám Đốc                                                           : 03 người

-  Phòng Tổ chức Hành chính                            : 09 người

-  Phòng Kế hoạch Tài chính                                         : 05 người

-  Phòng Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản: 06 người

-  Phòng Kiểm nghiệm, thử nghiệm giống cây trồng,

vật nuôi và thủy sản                                                      : 05 người

-  Trại Sản xuất giống vật nuôi và thủy sản         : 08 người

-  Trại Sản xuất giống cây trồng:                                    : 04 người

-  Lái xe                                                                       : 02 người.

-  Bảo vệ                                                                      : 13 người

-  Tạp vụ                                                                      : 02 người

Tổng cộng:                                                                  : 57 người

2. Nhu cầu tuyển dụng:

- Tuyển dụng viên chức nhằm lựa chọn những người có đủ phẩm chất và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để bố trí công tác tại Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

- Để đáp ứng được khối lượng công việc hiện nay, Trung tâm Giống cần tuyển 08 người, có đủ trình độ, bằng cấp chuyên môn thuộc các chuyên ngành bác sỹ thú y, nông học, công nghệ sinh học, chăn nuôi thú y, kế toán, công nghệ kỹ thuật môi trường để bổ sung nhân sự cho các phòng, trại của Trung tâm. Cụ thể nhu cầu tuyển dụng như sau:

- Chuyên viên (01.003)                                     : 04 người

- Kế toán viên (06.031)                                                : 01 người

- Kế toán viên Trung cấp (06.032)                                : 01 người

- Kỹ thuật viên (V.03.04.12)                                        : 02 người

Tổng cộng:                                                                  : 08 người

2.1 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 08 người

- Vị trí Công tác Thú Y (01.003): 01 người (Bác sỹ thú y)

Công việc: tham gia công tác thú y, gieo tinh, hoạt động vắt sữa bò

- Vị trí Kiểm nghiệm viên (01.003): 02 người (Kỹ sư nông học, Công nghệ sinh học)

Công việc: Thực hiện công việc Vi nhân giống các giống hoa, đánh giá tính đúng giống ở mức độ phân tử, sưu tập và lưu trữ nguồn giống cây trồng, có năng suất và chất lượng cao bằng kỹ thuật invitro…

- Vị trí Công tác Thú Y (V.03.04.12): 2 người (Trung cấp Chăn nuôi thú y)

Công việc: tham gia công tác thú y, gieo tinh, hoạt động vắt sữa bò

2.2 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 03 người

- Vị trí Kế toán (06.031): 01 người (Kế toán tổng hợp)

Công việc: Tổng hợp số liệu kế toán, chứng từ thanh toán và thực hiện nhiệm vụ kế toán, tài chính theo sự phân công của Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

-  Vị trí Hành chính (01.003): 01 người (Công nghệ kỹ thuật môi trường).

Công việc: Quản lý dự án, thực hiện công tác đấu thầu mua sắm vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị.

-  Vị trí Hành chính (06.032): 01 người (Trung cấp Kế toán doanh nghiệp)

Công việc : Theo dõi và cấp phát vật tư, nguyên liệu cho các bộ phận, kiểm kê tài sản, tận thu sản phẩm, sắp xếp công tác tuần và bố trí xe ôtô)

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:

1. Hình thức tuyển dụng:

- Chấm điểm theo thang điểm quy định về kết quả học tập theo bảng điểm.

- Phỏng vấn trực tiếp.

- Thực hành trên máy vi tính.

2. Nội dung:

- Xem xét bảng điểm kết quả học tập để chấm điểm.

- Phỏng vấn các vấn đề về trình độ chuyên môn của người dự tuyển, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giống, một vài điều khoản cơ bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người, viên chức, lao động theo quy định của Luật viên chức, Luật lao động.

- Thực hành soạn thảo văn bản theo Số: Thông tư số 01/2011/TT-BNV.

3. Cách thực hiện:

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

- Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

- Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5. Đối tượng và điều kiện dự tuyển:

5.1 Đối tượng:

Tất cả công dân Việt Nam và người lao động thuộc diện hợp đồng tạm tuyển, hiện đang làm việc tại các phòng, trại của Trung tâm.

5.2. Điều kiện dự tuyển chung:

- Là người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của luật lao động;

- Có đơn đăng ký dự tuyển

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

- Không thuộc diện trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn…

6. Tiêu chuẩn dự tuyển:

6.1. Đối với viên chức:

6.1.1. Văn bằng chuyên môn:

+ Đối với dự tuyển vào ngạch chuyên viên: Tốt nghiệp Đại học trở lên đúng chuyên ngành tuyển dụng, bao gồm: chăn nuôi - thú y, nông học - trồng trọt, công nghệ kỹ thuật môi trường, công nghệ sinh học.

+ Đối vi dự tuyển vào ngạch kế toán: Tốt nghiệp từ Cao đẳng kế toán - tài chính trở lên.

+ Đối với ngạch kỹ thuật viên: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành chăn nuôi - thú y.

6.1.2. Đối với bằng Ngoại ngữ và Tin học:

a. Đối với ngạch loại A1 và tương đương:

- Ngoại ngữ : Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ B

- Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT- BTTTT hoặc chứng chỉ tin học trình độ B

b. Đối với ngạch cán sự và tương đương:

- Ngoại ngữ : Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ B

- Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT- BTTTT hoặc chứng chỉ tin học trình độ A

III. NỘI DUNG HỒ SƠ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

1. Nội dung hồ sơ:

- Đơn đăng ký dự tuyển (mẫu đăng ký dự tuyển ban hành theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

- Bản sao hộ khẩu thường trú.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

- Giấy tờ chứng minh diện ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

2. Dự kiến thông báo - Thời gian và Địa điểm nộp hồ sơ:

2.1. Thông báo:

- Sau khi được Sở phê duyệt Kế hoạch xét tuyển, đơn vị phát hành thông báo tuyển dụng; nội dung về số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp; tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, điều kiện ưu tiên; hình thức tuyển dụng; thành phần hồ sơ; thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

- Thông báo công khai trên một trong những phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố (báo Tuổi trẻ, báo Sài Gòn Giải phóng, báo Người Lao động, Đài tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài truyền hình Thành phố) ít nhất 03 lần liên tiếp; đồng thời niêm yết tại trụ sở làm việc của đơn vị.

- Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng.

2.2. Thời gian và Địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian thông báo tuyển dụng: 20/11/2017

- Thời gian nộp hồ sơ: từ 20/11/2017 đến hết 30/11/2017

Tại văn phòng làm việc của Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản, số 4A181 đường Thanh Niên, ấp 4 , xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: (028)37.685.374 - 0919.839.990 (gặp chị Vi)

3. Thời gian và địa diểm tổ chức ôn tập, xét tuyển, chấm điểm:

- Thời gian ôn tập: ngày 01/12/2017, buổi sáng từ 9 giờ 30 phút đến 12 giờ và buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ.

- Thời gian xét tuyển dự kiến: 05/12/2017, buổi sáng từ 9 giờ 30 phút đến 12 giờ và buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ.

- Thời gian chấm điểm, tổng hợp kết quả xét tuyển: ngày 11 và 12/12/2017.

- Địa điểm: Văn phòng của Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản, số 4A181 đường Thanh Niên, ấp 4 , xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Lệ phí xét tuyển: không.

5. Thông báo kết quả xét tuyển:

- Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày Trung tâm Giống nhận được văn bản phê duyệt kết quả xét tuyển của cơ quan có thẩm quyền.

- Niêm yết công khai kết quả xét tuyển: Dự kiến vào ngày 22/12/2017.

IV. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG:

1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng:

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng, thủ trưởng đơn vị được giao quyền tuyển dụng viên chức quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng và các bộ phận giúp việc cho Hội đồng.

 - Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ/CP

 - Hội đồng tuyển dụng tổ chức tuyển dụng theo Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ nội vụ.

- Tổ chức xét tuyển, xác định người trúng tuyển, trình tự theo Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tại Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

- Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức phải lập danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo đến người dự tuyển.

- Tổ chức kiểm tra sát hạch.

- Chậm nhất trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức phải tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả xét tuyển và báo cáo với Thủ trưởng đơn vị.

- Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn và đề thi thực hành soạn thảo văn bản theo Thông tư 01.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản dự kiến có 05 thành viên, gồm:

- Ông Trần Phương Đông: Giám đốc Trung tâm, chủ tịch Hội đồng;

- Ông Dương Kim Hà: Phó Giám đốc trung tâm, ủy viên;

- Ông Phan Hoàng Ân: Phó Giám đốc trung tâm, ủy viên;

- Ông Nguyễn Duy Quang: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, ủy viên, thư ký;

- Ông Nguyễn Văn Đức: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, ủy viên.

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét tuyển của hội đồng tuyển dụng. Đơn vị phải niêm yết công khai kết quả tại trụ sở làm việc và thông báo đến người dự tuyển.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn khúc khảo.

3. Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hồ sơ đề nghị gồm:

a. Công văn đề nghị;

b. Kế hoạch tuyển dụng viên chức và bản sao Đề án vị trí việc làm;

c. Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và biên bản các phiên họp Hội đồng tuyển dụng viên chức;

d. Quyết định thành lập ban kiểm tra, sát hạch và các biên bản liên quan;

e. Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển

f. Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo vị trí việc làm;

g. Tổng hợp kết quả xét tuyển;

h.Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kết quả phúc tra, phúc khảo (nếu có).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Phòng Tổ chức Hành chính tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2017:

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự tuyển, lập danh sách số người tham gia dự tuyển.

- Lập hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, kịp thời báo cáo với Hội đồng tuyển dụng để giải quyết.

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved