Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Bán đấu giá tài sản
Chúc mừng năm mới
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển giao KHKT
Mô hình kinh nghiệm
Tư liệu nghiên cứu
Chuyển dịch CCSXNN
Cơ sở sản xuất giống
Kết quả sản xuất nông nghiệp, nông thôn 4 tháng đầu năm 2018

Trong 4 tháng đầu năm 2018, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học; giảm diện tích trồng lúa một vụ, hiệu quả kém sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của thành phố như hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, rau an toàn, chăn nuôi bò sữa… gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường.

Kết quả giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 4 năm 2018 đạt 935,4 tỉ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 3.816,5 tỉ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, trồng trọt đạt 930 tỉ đồng, tăng 5,3% so cùng kỳ; chăn nuôi đạt 1.680 tỉ đồng, tăng 4,4% so cùng kỳ; thủy sản đạt 938 tỉ đồng, tăng 8,9% cùng kỳ.

Diện tích gieo trồng rau an toàn đạt 4.586 ha, tăng 9,2% so cùng kỳ. Diện tích hoa, cây kiểng đạt 2.060 ha, tăng 5,6% so cùng kỳ. Tổng đàn bò 139.096 con, giảm 0,4% so cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa 73.775 con, giảm 10,6% so cùng kỳ, riêng cái vắt sữa 37.478 con, giảm 9,3% so cùng kỳ. Tổng đàn heo 300.283 con, giảm 15,9% so cùng kỳ; trong đó, nái sinh sản 39.559 con, giảm 27,6% so với cùng kỳ. Sản lượng nuôi chim yến lấy tổ 2.790 kg, tăng 22,9% so cùng kỳ.

Tổng sản lượng thủy sản đạt 16.070 tấn, tăng 6,6% so cùng kỳ năm 2017, trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 9.830 tấn, tăng 10,7% so cùng kỳ; sản lượng khai thác đạt 6.240 tấn, tăng 0,6% so cùng kỳ. Cá cảnh đạt 62,5 triệu con, tăng 42% so cùng kỳ. Số lượng cá cảnh xuất khẩu đạt 6,869 triệu con, tăng 13,6% so cùng kỳ.

Một số dự án chuyển đổi sang trồng các loại rau ăn lá và ăn quả ứng dụng công nghệ cao đã đi vào sản xuất nên diện tích trồng các loại rau ăn lá và ăn quả ứng dụng công nghệ cao đến nay đã có 392,8 ha diện tích canh tác, tăng 94,5% so với cùng kỳ (202 ha) sản xuất các loại rau ăn lá, rau ăn quả cung cấp ra thị trường; trong đó, dự án 470 ha tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi của Công ty TNHH Nông nghiệp Vineco Sagri đã có 291,2 ha, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao có 22 ha sản xuất các loại rau ăn lá, rau ăn quả cung cấp ra thị trường.

Triển khai công tác chứng nhận VietGAP cho 22 cơ sở, với diện tích 56,30 ha. Lũy tiến từ khi triển khai đến nay, đã được chứng nhận VietGAP là 1.086 tổ chức, cá nhân, với tổng diện tích canh tác là 869,62 ha, tương đương 4.693,52 ha diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến 113.050 tấn/năm.

Tiến hành công tác gieo tinh trên bò sữa và bò thịt. Bò sữa, đã tiến hành gieo 4.206 liều tinh/2.052 con bò sữa, khám thai 2.875 liều/1.402 con, đậu thai 779 con. Lũy tiến từ khi triển khai chương trình (năm 2016) đến nay đã gieo 16.637 liều tinh/8.077 con, khám thai 11.434 liều/5.569 con, đậu thai 3.051 con. Bò thịt, đã gieo 324 liều tinh/198 con bò thịt, khám thai 115 liều/73 con, đậu thai 41 con. Lũy tiến từ khi triển khai chương trình (năm 2016) đến nay đã gieo 1.069 liều tinh/709 con, khám thai 820 liều/556 con, đậu thai 296 con.

Có 60 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm và thủy sản thành lập mới, tăng 20% so với cùng kỳ. Tính lũy tiến từ tháng 8 năm 2016 (từ khi có Quyết định số 3907/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố) đến nay thành phố có 332 doanh nghiệp thành lập mới và tổng số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm và thủy sản đang hoạt động tại thành phố hiện nay là 1.298 doanh nghiệp.

Tổ chức 4 địa điểm chợ phiên nông sản an toàn, tăng thêm 2 địa điểm so với cùng kỳ và 4 tháng tổ chức 24 kỳ chợ phiên, có 450 đơn vị, với 534 gian hàng (bình quân mỗi kỳ chợ phiên có 20 đơn vị, 25 gian hàng). Lũy tiến đến nay đã tổ chức 120 kỳ chợ phiên, có 2.330 lượt đơn vị, với 2.800 gian hàng. Qua các kỳ chợ phiên các đơn vị đã kết nối tiêu thụ nông sản đạt 84 hợp đồng, đơn đặt hàng với giá trị khoảng 8,6 tỷ đồng/tháng.

Tổ chức hội nghị công bố điều tra thu nhập hộ gia đình tại 56 xã xây dựng nông thôn mới năm 2017. Kết quả điều tra thu nhập bình quân đầu người là 4,098 triệu đồng/người/tháng, 49,18 triệu đồng/người/năm 2017, tăng 23,8% so với năm 2014 là 39,72 triệu đồng/người/năm. Tổ chức diễn đàn khởi nghiệp nông nghiệp, thu hút trên 200 bạn trẻ làm nông nghiệp tại thành phố và các tỉnh tham dự, triển lãm sản phẩm nông nghiệp.

Nguồn Sở NN và PTNT

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved