Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn Quốc gia: Hệ thống quản lý sản xuất toàn diện nhằm tăng cường sức khỏe của hệ sinh thái nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hoạt động sản xuất phải đáp ứng được các mục tiêu như áp dụng sản xuất hữu cơ lâu dài, bền vững theo hướng sinh thái và có tính hệ thống, đảm bảo độ phì của đất. Giảm thiểu vật tư, nguyên liệu đầu vào là chất tổng hợp trong mọi giai đoạn của chuỗi sản xuất hữu cơ cũng như sự phơi nhiễm của con người và môi trường đối với các hóa chất bền hoặc có nguy cơ gây hại. Giảm thiểu việc gây ô nhiễm môi trường. Không sử dụng các công nghệ không có nguồn gốc tự nhiên. Duy trì tính hữu cơ trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản và vận chuyển.

Quá trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ phải thực hiện đúng các tiêu chuẩn Quốc gia theo Quyết định số 3883/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học công nghệ. Trong đó có quy định:

Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ: Kiểm soát ô nhiễm, phải có biện pháp ngăn ngừa nguy cơ gây ô nhiễm từ thiết bị, dụng cụ, bao gồm việc vệ sinh thiết bị, dụng cụ và lưu hồ sơ; Không sử dụng các công nghệ có hại cho sản xuất hữu cơ, không sử dụng mọi sản phẩm, vật tư, nguyên liệu có nguồn gốc biến đổi gen (GMO) ở tất cả các giai đoạn sản xuất hữu cơ; Không sử dụng bức xạ ion hóa (chiếu xạ) để kiểm soát sinh vật gây hại mà áp dụng biện pháp phòng ngừa, biện pháp cơ học, vật lý và sinh học;  Việc ghi nhãn sản phẩm phải có thông tin về nhà sản xuất, đóng gói hoặc phân phối và tên tổ chức chứng nhận.

Trồng trọt hữu cơ: yêu cầu đối với khu vực sản xuất chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ là 12 tháng trước khi gieo hạt hoặc trồng cây đối với cây ngắn ngày; 18 tháng trước khi thu hoạch vụ đầu tiên đối với cây lâu năm;Việc lựa chọn loài và giống cây trồng phải được lấy từ cây trồng hữu cơ ít nhất là 1 thế hệ, riêng với cây lâu năm thì ít nhất sau 2 vụ thu hoạch; Quản lý đất canh tác phải đáp ứng các quy định về kim loại nặng và dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật; Nguồn nước cần được sử dụng phù hợp với nhu cầu của cây trồng; Để tăng độ phì của đất thì sử dụng các loại phân khoáng thiên nhiên và áp dụng các biện pháp sinh học. Không sử dụng phân bón tổng hợp, phân bón hòa tan bằng phương pháp hóa học; Quản lý sinh vật hại bằng các biện pháp kết hợp như: Lựa chọn các giống và loài thích hợp, có chương trình luân canh thích hợp, cơ giới hóa việc canh tác, bảo vệ các loài thiên địch của các loài sinh vật gây hại qua việc tạo môi trường sống thuận lợi. Đa dạng hóa các hệ sinh thái, đốt cỏ dại để diệt mềm bệnh, sử dụng các chế phẩm sinh học, dùng các biện pháp cơ học, tiệt trùng bằng hơi nước khi không thể tiến hành luân canh đúng cách thức để làm mới đất trồng nhằm xử lý việc bùng phát dịch bệnh.

Chăn nuôi hữu cơ: Quản lý vật nuôi theo phương pháp hữu cơ cần hướng đến việc sử dụng các phương pháp nuôi dưỡng tự nhiên, giảm thiểu căng thẳng phòng ngừa dịch bệnh, loại bỏ dần việc dùng thuốc thú y, giảm bớt việc cho vật nuôi ăn các sản phẩm có nguồn gốc động vật; Khi vùng đất đã đạt yêu cầu sản xuất hữu cơ mà vật nuôi đưa vào nuôi dưỡng không từ nguồn theo phương pháp hữu cơ thì các vật nuôi cần được nuôi dưỡng trong một thời kỳ như sau: Trâu, bò, ngựa lấy thịt (ít nhất 12 tháng và ít nhất phải 3/4 quãng thời gian sống của chúng được nuôi trong hệ thống quản lý nông nghiệp hữu cơ; Bê, nghé để lấy thịt (ít nhất 6 tháng bê, nghé được nuôi hữu cơ ngay khi được cai sữa và phải nhỏ hơn 6 tháng tuổi); Bò sữa, cừu – dê lấy sữa (ít nhất 90 ngày, sau thời gian này sản phẩm sữa được phân loại là sữa hữu cơ trong thời gian chuyển đổi và 6 tháng sau sản phẩm sữa có thể được chứng nhận là sữa hữu cơ; Heo, Cừu, dê lấy thịt (ít nhất 4 tháng); Gia cầm lấy thịt (toàn bộ quãng thời gian sống). Việc chọn giống vật nuôi, con giống và phương pháp nuôi, sinh sản phải phù hợp với nguyên tắc chăn nuôi hữu cơ là: khả năng thích nghi với các điều kiện ở địa phương, sức sống và khả năng kháng bệnh, không có các bệnh dịch hoặc các vấn đề sức khỏe liên quan đến một số giống vật nuôi. Nếu tại địa phương không có sẵn giống vật nuôi hữu cơ thương mại thì có thể sử dụng vật nuôi thông thường để chăn nuôi hữu cơ từ khi càng ít ngày tuổi càng tốt (Trâu, bò, ngựa ít hơn 6 tháng tuổi; Cừu, dê ít hơn 60 ngày tuổi; Gia súc khác phải chăn nuôi hữu cơ ngay sau khi cai sữa; Gia cầm phải ít hơn 3 ngày sau khi trứng nở). Vật nuôi được cấp mức tối ưu 100% thức ăn được sản xuất đúng theo tiêu chuẩn, nếu không đủ điều kiện thì việc cấp thức ăn hữu cơ tính theo chất khô là 90% đối với loài nhai lại và không ít hơn 80% đối với loài không nhai lại.

TTKN TPHCM

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved