Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi

UBND TP đã phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, xã Nhuận Đức sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục bố trí vốn để triển khai thực hiện kế hoạch duy tu, nâng chất để phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư, tiếp tục triến khai các công trình phát sinh mới; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của khu vực nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, đạt 5,5%; thu nhập bình quân khu vực nông thôn đến năm 2020 thấp nhất phải đạt 63 triệu đồng/người/năm; đến năm 2018, tỷ lệ hộ dân nông thôn được cấp nước sạch đạt 100%; giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo chuấn của Chương trình giảm nghèo bền vững TP giai đoạn 2016 – 2020; đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 3,5 lần; tỷ lệ lao dộng đã qua đào tạo nghề trong tổng lao động làm việc đến cuối năm 2020 đạt theo quy định.

Nguồn http://www.hochiminhcity.gov.vn

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved