Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Sửa đổi, điều chỉnh Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân nhân thành phố ban hành Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định số 5134/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2018 – 2020.

Đối với Bộ tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố có 19 tiêu chí dựa theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Có một số tiêu chí cao hơn Bộ tiêu chí quốc gia quy định vùng Đông Nam bộ, đến năm 2020 phải đạt như: Tiêu chí 2 (giao thông) có chỉ tiêu 2.3 - cứng hóa đường hẻm, tổ sạch và không lầy lội vào mùa mưa là 100% cứng hóa; Tiêu chí 4 (điện) có chỉ tiêu 4.2 – tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn là 100%; Tiêu chí 9 (nhà ở dân cư) có chỉ tiêu 9.2 - tỷ lệ hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định phải đạt từ 95% trở lên; Tiêu chí 10 (thu nhập) thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn phải đạt 60 triệu đồng trở lên/người/năm; Tiêu chí 11 (hộ nghèo) tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 theo quy định của thành phố là 1% trở xuống; Tiêu chí 12 (lao động có việc làm) tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động phải đạt từ 95% trở lên; Tiêu chí 14 (giáo dục và đào tạo) có chỉ tiêu 14.3 – tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo phải đạt từ 80% trở lên và Tiêu chí 15 (Y tế) có chỉ tiêu 15.1 – tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế phải đạt từ 90% trở lên.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn thành phố có 4 tiêu chí và một số chỉ tiêu quy định cụ thể hơn so với tiêu chí của Trung ương. Đó là tiêu chí 1 (sản xuất – thu nhập – hộ nghèo) có chỉ tiêu 1.1 – tổ chức sản xuất, có mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ ít nhất 10% sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã với thời gian ổn định từ 02 năm trở lên. Tiêu chí 3 (môi trường) có chỉ tiêu 3.1 – tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt 100%.

Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 và Quyết định số 5134/QĐ-UBND ngày 16/11/2018

Nguồn Sở NN và PTNT TPHCM

Các tin liên quan
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17/04/2013 về việc Ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM
Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ban hành ngày 22/01/2009 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh Về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy
12
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved