Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Bán loại thải bò sữa kém chất lượng tại trại Israel năm 2019
Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản thông báo Kế hoạch tổ chức thực hiện bán thanh lý loại thải bò tại trại (DDEF) năm 2019 như sau:

I. Thời gian thực hiện.

Thời gian tổ chức họp xác định giá khởi điểm làm giá sàn và tiến hành các thủ tục bán đấu giá loại thải bò kém chất lượng kể từ ngày 05/6/2019 đến 10/7/2019.

II. Địa điểm tổ chức thực hiện.

Trung tâm Giống, địa chỉ: 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm n Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

III. Số lượng bò loại thải.

Số bò sữa cần bán loại thải do không đạt chất lượng là 10 con của trại DDEF trực thuộc Trung tâm Giống

IV. Tổ chức thực hiện.

Giao các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Giống triển khai một số nội dung của Kế hoạch như sau:

- Phòng Kế hoạch Tài chính phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu Quyết định thành lập Hội đồng bán thanh lý loại thải bò kém chất lượng.

- Trại Sản xuất giống vật nuôi và thủy sản phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y xác nhận tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng (FMD) và Tụ huyết trùng (THT); Đồng thời, tiến hành khảo sát và yêu cầu báo giá của ít nhất 03 đơn vị kinh doanh mua bán bò sữa trong khu vực.

- Phòng Tổ chức Hành chính thông báo Kế hoạch bán đấu giá lên website của Trung tâm Giống để các đơn vị bán đấu giá tài sản tham gia; Đồng thời làm việc với đơn vị bán đấu giá tài sản để hợp đồng và tổ chức đăng báo bán đấu giá loại thải bò kém chất lượng theo đúng quy định.

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký) 

 

Trần Phương Đông

   

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved