Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Mời tham gia Đấu thầu
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Mời tham gia Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản kính mời các công ty, đơn vị có năng lực trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu tham gia công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu năm 2020 của Trung tâm.

Kính mời các công ty, đơn vị gửi văn bản hoặc đến trực tiếp liên hệ từ ngày 13/01/2020 đến hết ngày 17/01/2020 tại Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

- Trực tiếp liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính:

- Địa chỉ: số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

- Email: ttqlkđg.snn@tphcm.gov.vn

- Điện thoại: 028. 37685374 hoặc anh Phong: 0349.896.423.

 

 

 

           GIÁM ĐỐC

       

 

           

          Trần Phương Đông

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved