Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Mời tham gia Đấu thầu
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
Tiền Giang: Xây dựng chuỗi trồng, chế biến và xuất khẩu thanh long

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang, trên địa bàn tỉnh hiện có 74 doanh nghiệp, HTX, cơ sở thu mua thanh long. Trong đó có 40 cơ sở kinh doanh thanh long đầu tư kho lạnh bảo quản với tổng sức chứa trên 6.000 tấn.

Tuy nhiên, việc chế biến sản phẩm thanh long vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chủ yếu chuyển trái tươi sang chế biến tại các địa phương khác như Long An, Bình Thuận. Để cùng phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nghiên cứu, thực hiện Đề án đầu tư phát triển chuỗi trồng, chế biến và xuất khẩu thanh long tại Tiền Giang đến năm 2025, tỉnh Tiền Giang đang mời gọi các doanh nghiệp cùng tích cực tham gia.

Đồng thời, UBND tỉnh Tiền Giang cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan thông tin cụ thể, chính xác những thuận lợi, khó khăn của địa phương nhằm phối hợp thật tốt với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xây dựng một chuỗi từ trồng, chế biến đến xuất khẩu và tiêu thụ trong nước trên cây thanh long. Khi Đề án được triển khai sẽ góp phần phát triển bền vững chuỗi thanh long, nâng cao hiệu quả kinh tế đối với hộ sản xuất, HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp…

Nguồn nongnghiep.vn

Các tin liên quan
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved