Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
 
Hỗ trợ 100% lãi suất cho vay sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố

Xem chi tiết
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017 – 2020

Nhằm hỗ trợ các hộ chăn nuôi xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi, thúc đẩy chăn nuôi trên địa bàn thành phố phát triển đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững, giảm thiểu ô nhiểm môi trường trong quá trình chăn nuôi, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại

Xem chi tiết
Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh học và làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi

Ngày 31 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017 – 2020.

Xem chi tiết
Chương trình phát triển giống cây - con chất lượng cao giai đoạn 2016- 2020

Ngày 06 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4652/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình phát triển giống cây, giống con chất lượng cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 (Download)

Xem chi tiết
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Đề án nâng cao chất lượng đàn bò sữa
Xem chi tiết
Quyết định số 1955/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình quản lý, phát triển cá sấu và động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 20 tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình quản lý, phát triển cá sấu và động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 (Download).

Xem chi tiết
Quyết định số 1548/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển cá cảnh trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển cá cảnh trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 (Download)

Xem chi tiết
Phê duyệt Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

UBND Thành phố vừa ký Quyết định số 232 QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Thanh Liêm, ký ngày 20/01/2016 (Download)

Xem chi tiết
Kế hoạch Tái cơ nghành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Nhằm cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi, thúc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nghành chăn nuôi. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 985/QĐ-BNN-CN ngày 09 tháng 5 năm 2014 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu Tái cơ nghành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (Download)

Xem chi tiết
Quyết định về Tái cơ nghành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Ngày 09 tháng 5 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 984/QĐ-BNN-CN Phê duyệt Đề án ” Tái cơ cấu nghành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” (Download)

Xem chi tiết
Các giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
Xem chi tiết
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá tra trong ao

Thông tư số 22/2014/TT - BNNPTNT ngày 29 tháng 7 năm 2014 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá tra trong ao – điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2014 (Download).

Xem chi tiết
Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg về Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020.

Ngày 04 tháng 9 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg về Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 (Download)

Xem chi tiết
Quyết định 984/QĐ-BNN-CN ngày 09 tháng 5 năm 2014 Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu nghành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.
Xem chi tiết
Thông tư 14.2014.TT-BNNPTNT Danh mục Giống vật nuôi cao sản.

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục giống vật nuôi cao sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Download)

Xem chi tiết
123
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved