Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
 
Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng
Xem chi tiết
Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
Xem chi tiết
Quyết định số 83/2008/QĐ-BNN V/v Bãi bỏ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNN ngày 19/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản

Bãi bỏ Quyết định s 03/2007/QĐ-BNN ngày 19/1/2007của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá đặc thù chuyên ngành nông nghiệp" (Downlload)

Xem chi tiết
Quyết định số 03/2007/QĐ-BNN V/v ban hành ''Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá đặc thù chuyên ngành nông nghiệp''

Quy định công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hoá được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT bao gồm: giống cây trồng nông - lâm nghiệp; giống vật nuôi (Download)

Xem chi tiết
Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về việc ghi nhãn hàng hóa.
Xem chi tiết
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved