Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
 
Quy chế này quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia "Chuỗi thực phẩm an toàn"

Ngày 21 tháng 7 năm 2016, Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND về Quy chế  này quy  định về  điều  kiện, hồ  sơ, thủ  tục, thẩm quyền cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều  kiện tham gia "Chuỗi  thực phẩm  an toàn" (Download).

Xem chi tiết
Bộ Nông nghiệp và PTNT: Phê duyệt quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Với mục tiêu phát triển nuôi cá rô phi thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả, bền vững với sản phẩm đa dạng, giá trị cao để đáp ứng thị trường xuất khẩu và tiêu thụ trong nước; sản xuất đủ con giống chất lượng cao cung cấp cho nuôi thương phẩm, môi trường dịch bệnh trong sản xuất được kiểm soát tốt

Xem chi tiết
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Ngày 9/5/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg “về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm” trong cả nước, mà dư luận bà con nông dân ta đang rất quan tâm. (Tải văn bản)

Xem chi tiết
Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2135/QĐ-UBND về kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố (Download)

Xem chi tiết
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved