Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
 
Chương trình xúc tiến thương mại tiêu thụ nông, lâm và thủy sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020
Xem chi tiết
Chương trình phát triển sản xuất, phân phối và tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020
Xem chi tiết
Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020
Xem chi tiết
Chương trình phát triển hoa cây kiểng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020
Xem chi tiết
Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020
Xem chi tiết
Chương trình phát triển cá cảnh trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020
Xem chi tiết
Chương trình phát triển giống cây, giống con chất lượng cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020
Xem chi tiết
Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025
Xem chi tiết
Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2016-2020
Xem chi tiết
Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố
Xem chi tiết
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất NN tốt trong NN và thủy sản trên địa bàn Thành phố
Xem chi tiết
Chương trình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020
Xem chi tiết
Chương trình đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp Thành phố giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
Xem chi tiết
Đề án nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản Thành phố giai đoạn 2017-2020
Xem chi tiết
Đề án nâng cao chất lượng đàn bò sữa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020
Xem chi tiết
12
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved