Tìm kiếm
Trang chủ Góp Ý Liên Hệ a a
Hoạt động của đơn vị

Giới thiệu đơn vị
Tiêu điểm "Dịch TLCP"
Bán đấu giá tài sản
Cải cách hành chính
Xét tuyển viên chức
Văn bản Ngành
Tin tức chuyên ngành
Mô hình kinh nghiệm
Hội chợ-Hội thi giống
Xúc tiến nông nghiệp
Chuyển dịch CCSXNN
Chuyển giao KHKT
Tư liệu nghiên cứu
Cơ sở sản xuất giống
 
Xét tuyển viên chức Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản năm 2018

Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi thông báo xét tuyển viên chức năm 2018 như sau: Xét tuyển những trường hợp viên chức hiện trong chỉ tiêu biên chế và hợp đồng tạm tuyển, hồ sơ đã được Trung tâm sơ thẩm và có hợp đồng lao động, hiện đang công tác tại đơn vị.

Xem chi tiết
Xét tuyển viên chức Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản năm 2017

Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 như sau: Xét tuyển những trường hợp viên chức hiện trong chỉ tiêu biên chế và hợp đồng tạm tuyển, hồ sơ đã được Trung tâm sơ thẩm và có hợp đồng lao động, hiện đang công tác tại đơn vị.

Xem chi tiết
Xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi năm 2016

Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi thông báo xét tuyển viên chức năm 2016 như sau: Xét tuyển những trường hợp viên chức hiện trong chỉ tiêu biên chế và hợp đồng tạm tuyển, hồ sơ đã được Trung tâm sơ thẩm và có hợp đồng lao động, hiện đang công tác tại đơn vị.

Xem chi tiết
Xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng - vật nuôi năm 2011
Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống Cây trồng - Vật nuôi thông báo xét tuyển viên chức năm 2011 như sau: Xét tuyển những trường hợp viên chức hiện trong chỉ tiêu biên chế và hợp đồng dài hạn, hồ sơ đã được Trung tâm sơ thẩm và có hợp đồng lao động, hiện đang công tác tại đơn vị.
Xem chi tiết
Tin nổi bật a

Số 4A181 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM
Tel: 02.837.685.374;      Fax: 02.837.685.374

Email: ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn
@Copyright 2017 TTGCTVNTS, All right reserved